Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne

Región: okres Žiar nad Hronom  
Nadmorská výška: 504 m n. m.  
Rozloha:17,57 km2  (1757 ha)  
Počet obyvateľov: 422
Hustota obyvateľstva: 24 obyvateľ(ov)/km2 
Prvá písomná zmienka:1349
PSČ: 967 01 (pošta Kremnica)
 

Obec Kopernica leží na území okresu Žiar nad Hronom. Kopernica leží 8 km juhozápadne od Kremnice. Nachádza sa v západnej skupine Kremnických vrchov v úzkej dlhej doline Kopernického potoka. Pôvodne nemecká osada (Deutsche Litta) bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1776 banskobystrického biskupstva. Písomne sa prvý raz uvádza rok 1349, keď ostrihomský arcibiskup ako zemepán povolil kopernickým poddaným vykúpiť sa z roboty, teda platiť len peňažný cenzus.  Zaujímavosťou je aj fakt, že obyv. sa museli riadiť zemepanským právom, resp. právom svätokrížskeho dištriktu. Celkove sa obec od 18. stor. vyvíjala ako zemepanské mestečko. Obyvatelia boli murári, kamenári, poľnohospodári a lesní robotníci. Z výborného kremeňa sa v obci vyrábali mlynské kamene. Po 2. svet. vojne bola odsunutá väčšina nemeckého obyvateľstva a na ich miesto sa dosťahovali obyvatelia z Horehronia.

Prírodné pomery

Obec Kopernica leží na juhozápadných svahoch Kremnických vrchov. Kremnické vrchy sú geomorfologickým celkom Slovenského Stredohoria. Územie Kopernice sa rozprestiera na podcelku Kunešovská Planina. Zo severnej strany uzatvára dolinu náhorná rovina zvaná Šajba, na západnej strane ju lemuje vrch Barnardov, Staré výšavy a Perdekov Kopec. Na východnej strane chotára sa nachádza vrch Homola, Halušková a Čertov vrch.  

Geologické pomery

Riešené územie má pestrú geologickú stavbu. Kremnické vrchy, teda aj celý chotár obce je sopečného pôvodu a tvoria ho andezity, ryolyty a bentonitové íly. Selektívnou eróziou sa v priebehu morfologického vývoja zdôrazňovali partie budované odolnými horninami, niekdajšie lávové prúdy. Úseky budované pyroklastikami, tufmi ako neodolné voči deštruktívnym subaerickým procesom sa prehlbovali. Výsledkom je rozčlenenie pohoria do sústavy chrbtov a rázsoch oddelených hlbokými dolinami. Morfologicky sa zvlášť uplatňujú andezitové prúdy, na ktorých sú často bralné komplexy. Ďalší vplyv na reliéf mala periglaciálna modelácia v pleistocéne.  Posudzované územie má vrchovinový typ reliéfu, veľmi silne až silne členitý smerom do satelitných obcí (Kunešov, Kopernica), prechádza do pahorkatinového. 

Hydrologické pomery

Územie obce patrí do povodia Hrona. Povrchové vody odvádza Kopernický potok, ktorý je ľavobrežný prítok Slaského potoka, ten sa následne vlieva do Lutilského potoka. Prostredníctvom Lutilského potoka je povrchová voda z územia odvádzaná do Hrona.          

Rastlinstvo a živočíšstvo

Podľa fytogeografického členenia Slovenska je predmetné územie začlenené do oblasti Západokarpatskej flóry. Podstatná časť Kremnických vrchov je takmer úplne zalesnená, ale veľké plochy zaberajú aj trvalé trávnaté porasty Nedostatok vápencového podložia má za následok nie výrazne pestré botanické zloženie územia. Lúky sú bohaté na vstavače, zvončeky, ďateliny, deväťsily, ľubovníky, pamajorán, komonice, materinu dúšku, repík lekársky, cesnak medvedí, myší chvost a prasličku. V období jari nájdeme pľúcnik lekársky, prvosienku jarnú, podbeľ liečivý, iskerník, záružlie, veroniku lekársku a jahodu. Z cicavcov tu žijú: jeleň, srnec, diviak, kuna, tchor, lasica, líška, zajac poľný, veverica, jež, vlk sivý, rys ostrovid, jazvec, netopier. Najväčším cicavcom je medveď. Z plazov nájdeme vretenicu, užovku, jaštericu zelenú a obecnú. Zo žiab: žaba hnedá, zelená, ropuchy a mloci, salamander škvrnitý. V Kopernickom potoku žije pstruh bystrinný, pĺžik a rak, Z hmyzu tu nájdeme rôzne druhy motýľov ako je mlynárik, nosatec jabloňový, bábočka pávooká, a admirálka.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

www.slovensko.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka