Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

OPIS OBCE

Prvá písomná zmienka o obci siaha do roku 1349. Domnievame sa však, že už pred obdobím Tatárskeho vpádu žilo v oblasti Kopernice, vtedajšieho Uhorska prevažne maďarské obyvateľstvo. O tomto fakte svedčí prvé pomenovanie obce - Kapronczai. Pri tatárskom plienení, však došlo ku zániku niekoľkých osád pri obciach   Kopernica a Lúčky. Dlho ležali ich chotáre v úbohom, pustom stave. Po čase prišli do týchto krajov Nemci a založili obec, ktorá opäť blysla životom. Dali jej názov Kapronza. Slovo Kapronza je latinského pôvodu, pretože capra znamená v preklade koza. Pri tomto názve sa však opäť ľudia len domnievajú, že názov vznikol kvôli tomu, že domáce obyvateľstvo bolo veľmi chudobné a tak namiesto kráv chovali kozy. Príchod Nemcov treba hľadať v súvislosti s baníckou činnosťou mesta Kremnica.

Kopernica patrila do najsevernejšieho stredoslovenského pohoria – Kremnické vrchy a taktiež ako najsevernejšia obec Tekovskej stolice prislúchala ostrihomskému arcibiskupstvu – Svätokrížnemu panstvu vo Svätom Kríži (dnešný Žiar nad Hronom). Obec leží v mokrej a pomerne úzkej doline, je charakteristická tým, že roztiahnutá na veľkom kuse, ktorý sa ťahá od obce Kunešov na juh. Celou dolinou preteká Kopernický potok, popri ktorom prechádza cesta a na oboch stranách sú postavené domy. V roku 1439 Kopernica spadá do kremnickej komory napriek tomu, že patrila ostrihomskému arcibiskupovi. V roku 1454 ostrihomský arcibiskup rozšíril chotár o vrch pri osade Šwab (obec Dolná Ves), skalu oproti obci Lutila a o dolinu Šcylesca (obec Slaská).

Architektúra

Jednoduchý dedinský dom s drevenou pivnicou  a obytnou časťou

Prvé stavby sa začali stavať v okolí kostola z oboch strán. Domy a hospodárske stavby boli z dreva, s niekoľkými obývacíPôvodný zachovaný dommi priestormi, ktoré boli pod strechou. Oveľa menej domov bolo murovaných a obyvatelia ich stavali do svahu. Predná časť bola značne zdvihnutá a tvorila pivnice, kým zadná časť bola zapustená v zemi. Do konca 1. svetovej vojny boli domy väčšinou drevené. Vyznačovali sa typickou sedlovou strechou. Vpredu sa nachádzal drevený štíť, na ktorom boli vypísané rôzne znaky. Väčšina domov bola trojpriestorová s maštaľou a s vysokým podkrovím, ktoré bolo využívané ako skladový priestor. Po vstúpení do siene domu sa nachádzala na jednej strane obytná časť a na druhej strane hospodárska maštaľ. Honosnejšími murovanými domami boli tzv. typické nemecké domy s gangom, ktoré sú dodnes zachované.

Rímsko-katolícky kostol Svätého Martina biskupa

Rímsko-katolícky kostol Svätého Martina biskupa je najstaršou historickou budovou v obci. Kostol je postavený v gotickom umeleckom slohu z 13. storočia, je charakteristický štíhlymi vežami a kamennými oblúkmi. Domnievame sa, že bol postavený v roku 1349, čo však nie   je písomne potvrdené. Táto gotická stavba je dlhá 26,3 m, široká 10,9 m, a vysoká 6,8 m. Múry sú vyhotovené zo skál a pôvodná strecha bola zo šindľa. Veža rozmerov 5,5 x 5 m      je 16 m vysoká taktiež murovaná zo skál. Na západnej strane kostola sa nachádza orgánový chór stojaci na štyroch pilieroch. Hlavný oltár Sv. Martina je z roku 1743 v barokovom štýle s obrazom svätca. V kostole sa nachádza bočný oltár sv. kríža a oltár Sedem bolestnej panny Márie, ktorý je taktiež v barokovom štýle z roku 1744. Kazateľnica je baroková z roku 1736. V kostole sa nachádzajú dve kamenná krstiteľnice je z polovice 15. storočia. Socha Madonny je umiestnená v kaplnke z 18. storočia, je neskorogotická drevená plastika z prelomu 15. a 16. storočia. 

IMG_20151206_0001.jpgPri kostole stojí drevený vyrezávaný kríž z polovice 19. storočia. Na stene vedľa kríža 
je umiestnená mramorová pamätná doska, venovaná pamiatke padlým obyvateľom Kopernice v 1. svetovej vojne. Kostol je z východnej a južnej strany obohnaný kamenným múrom. Na juhozápadnej strane kostola je cintorín, na ktorom sa pochováva od nepamäti, takže dnes možno rozlíšiť najstaršiu časť cintorína, novšiu časť a najnovšiu časť cintorína.

Na severnej strane bola postavená fara v roku 1749. V chotári v obci sa dodnes nachádzajú niektoré pamätihodnosti minulosti. Dnes ešte neporušené sú: kaplnka z minulého storočia, kamenný kríž nad dedinou, drevený kríž.

ERB OBCE

Na erbErb obce Kopernicae obce Kopernica je vyobrazený Sv. Martin biskup, ktorý drží v pravej ruke zlaté žezlo a v ľavej ruke hus. Sv. Martinovi, patrónovi vojakov, súkenníctva a pastierov koní, je zasvätený aj kostol v obci. Podľa povesti sa  mal stať v roku 307 biskupom v meste Tours. Túto pozíciu však nechcel prijať a tak sa ukryl do chlieva ku husiam, ktoré ho svojím hlasným gagotom prezradil. Kvôli tomu je často vyobrazovaný s husou. 4. júla 371 bol vysvätený za biskupa a preto aj v erbe obce drží v pravej ruke zlaté žezlo a na hlave má biskupskú čiapku.

 

Spôsob života pôvodných obyvateľov

Obyvateľstvo obce sa živilo prevažne poľnohospodárstvom, konkrétne pestovaním obilia a zemiakov, no súčasťou ich poľnohospodárskej produkcie bol aj chov dobytka. Dobytok chovali predovšetkým ako záprah, pretože bol najdôležitejším pracovným prostriedkom rastlinnej výroby. Za záprahový dobytok sa považovali voly, ktoré vlastnila iba vyššia vrstva. Chudobnejší, teda nižšia vrstva používala aj kravské záprahy. Dobytok slúžil tiež ako dôležitá súčasť potravy, ku ktorej patrilo aj mlieko kráv, oviec a kôz, buď v pôvodnej forme, alebo vo forme výrobkov – masla, tvarohu a syrov. Dôležitou súčasťou životov obyvateľstva bol taktiež chov oviec a kôz, z ktorých zužitkovali nielen potravu, ale i kožu a vlnu. Medzi ďalšie obľúbené činnosti obyvateľov patrilo včelárstvo, poľovníctvo a rybárstvo.

Dedinská škola

Prvá písomná zmienka o škoDedinská školale v obci pochádza z roku 1713,  píše sa v nej, že prvým učiteľom bol 40-ročný Johan Kirschner. Za svoju prácu dostával každý týždeň od obce 50 grajciarov. Okrem svojej práce musel v kostole odspievať 7 omší. V obecnej kronike sa uvádza, že škola mala v tom období 12 lavíc a navštevovalo ju 35 žiakov.

V roku 1906 bola postavená terajšia budova školy, ktorá mala 3 triedy. Vyučovacím jazykom bola nemčina. Žiaci školy sa pod vedením učiteľov aktívne zapájali do života obce. Najaktívnejšie sa to prejavovalo v kultúrnej a brigádnickej činnosti.

Školský rok:

1873/1874

1918/1919

1932/1933

1960/61

1975/76

Počet tried:

2

2

6

2

2

Počet žiakov:

187

102

358

87

47

 

Hasičský zbor

V roku 1924 bol v Kopernici založený hasičský zbor v poradí šiesty v okrese Kremnica. Zbor mal 40 členov. Prvým veliteľom hasičského zboru bol  Wilhelm Kirschner a posledným bol Martin Kirschner. Hasiči cvičili každú nedeľu v lete so svojimi ručnými striekačkami. Po roku 1948 bola v obci založená dobrovoľná požiarna ochrana, ktorá mala 11 členov. Do roku 1970 viac-menej činnosť požiarneho zboru stagnovala, ale už v roku 1972, jej členovia dobrovoľne opravujú požiarnu zbrojnicu. Práca tejto organizácie dávala dobré predpoklady aj do budúcnosti a aj preto jej v závere roka 1978 dal Štátny majetok k dispozícií nové hasičské auto Škoda. Dobrú činnosť vykazovala organizácia aj v brigádnickej činnosti v obci. Najviac sa na hasičov tešila celá dedina, keď usporiadali svoj každoročný hasičský bál.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

www.slovensko.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka